مرور برچسب

غلبه بر اهمال کاری

اهمال کاری – ۷ تکنیک ساده برای غلبه بر اهمال کاری | درمان اهمال و اهمال کاری

علم فیزیک دو قانون اینرسی را کشف کرده است. جالب است که هردو قانون با موضوع اهمال کاری مرتبط هستند. قانون اول: اشیای ثابت میل به ثابت ماندن دارند. قانون دوم: اشیای متحرک میل به حرکت کردن دارند.

مدیریت زمان ۴ راز دارد آن ها را بیاموزید تا کارهای مورد علاقه تان را به بهترین شکل انجام دهید

مدیریت زمان ۴ راز دارد مدیریت زمان را بیاموزید تا کارهای مورد علاقه تان را به بهترین شکل انجام دهید مدیریت زمان چیست؟ مدیریت زمان به چه کاری می آید؟ آیا می خواهید برای سرگرمی ها و کارهای مورد علاقه تان، زمان بیشتری داشته باشید؟ …