مرور رده

هدف گذاری

مجموعه مقالات مربوط به هدف گذاری را در وب سایت گروه آموزشی دو مشاور مطالعه کنید تا در تعیین اهداف زندگی تان استاد شوید و به اهداف عالی دست یابید…

رویا پردازی ، داشتن رویاهای کودکانه می تواند تحول بزرگی در زندگی شما ایجاد کند.

رویا پردازی داشتن رویاهای کودکانه می تواند تحول بزرگی در زندگی شما ایجاد کند. اگر در رویا پردازی های شما محدودیت هایی وجود دارد، فقط و فقط خودتان آن ها را به وجود آورده اید. کودکی خود را به یادآورید. یادتان می آید که چه افکار و…