مرور رده

مشاور آگاه

تعریف مشاوره – مشاوره چیست؟ | مشاور کیست و مراحل مشاوره چیست؟

خلاصه مقاله: این مقاله درباره تعریف مشاوره است. همچنین خواهیم دید که مشاور کیست؟ مشاوره جریان فعال و پویایی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع نحوه برقراری ارتباط با دیگران را می‌آموزد؛ شیوه‌های معقول برای ارضای نیازهایش را یاد…
ادامه مطلب ...