مرور برچسب

کاهش استرس

اهمال کاری – ۷ تکنیک ساده برای غلبه بر اهمال کاری | درمان اهمال و اهمال کاری

علم فیزیک دو قانون اینرسی را کشف کرده است. جالب است که هردو قانون با موضوع اهمال کاری مرتبط هستند.قانون اول: اشیای ثابت میل به ثابت ماندن دارند.قانون دوم: اشیای متحرک میل به حرکت کردن دارند.

غلبه بر اهمال کاری با ۹ تکنیک به اتمام رساندن کارها

غلبه بر اهمال کاری با ۹ تکنیک به اتمام رساندن کارها انسان های کمال گرا بیشتر از افراد دیگر کارهای خود را به تعویق می اندازند و اهمال کاری می کنند. آن ها همیشه از این شکایت می کنند که زمان کافی برای انجام کارهایشان ندارند و تا…

مدیریت زمان را با دو اصل حیاتی به خاطر بسپارید

آیا زمان کمی دارید و در عوض آن با کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن روبرو هستید؟ معمولا همینطور است. رایج ترین عامل دلهره و اضطراب در انسان ها، این است که از طریق مسئولیت های بسیار زیاد و زمان کم، تحت فشار قرار می گیرند. این یک مسئله ی…