مرور برچسب

مشاور کیست؟

تعریف مشاوره – مشاوره چیست؟ | مشاور کیست و مراحل مشاوره چیست؟

خلاصه مقاله: مشاوره جریان فعال و پویایی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع نحوه برقراری ارتباط با دیگران را می‌آموزد؛ شیوه‌های معقول برای ارضای نیازهایش را یاد می‌گیرد؛ احساسات ناشناخته‌اش را می‌شناسد؛ اطلاعات وسیع و عمیقی درباره…