مرور برچسب

کمک به همسر برای درک احساس من

هیجانات : به همسرتان کمک کنید تا احساس شما را بفهمد!

هیجانات خود را به طور صحیح بیان کنید. به همسرتان کمک کنید تا احساس شما را بفهمد! برای این‌که همسرتان قادر باشد شما را درک کند، شما باید کارهایی را انجام دهید. در واقع این وظیفه‌ی شماست به شکل صحیحی هیجانات خود را شرح دهید. اگر…
Translate »
[google-translator]